ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗ Α.Ε.
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Α.Φ.Μ.: 998757540
Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Διεύθυνση: ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 90
Τ.Κ.:54627 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

AP.M.A.E.: 38642/67/Β/97/009 

ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.: 000000
Τηλ.: 2310-542772
Fax: 2310-542563
Email: tsibirid@otenet.gr